các vị trí kế toán trong ngân hàng topCV

Các vị trí kế toán trong ngân hàng? Vai trò của từng vị trí?

Chia sẻ kinh nghiệm

Các vị trí kế toán trong ngân hàng là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vieclamnganhang.vn đã tổng hợp chi tiết về vai trò, yêu cầu cũng như cơ hội việc làm và mức thu nhập của từng vị trí. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng (Bank Accountant) là một lĩnh vực đặc thù trong kế toán, đóng vai trò kiểm soát tài chính của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến ngành ngân hàng. 

Công việc của kế toán ngân hàng bao gồm theo dõi các giao dịch tài chính, kiểm tra, phân tích số liệu tài chính, xác định các khoản thu – chi – lãi suất – tín dụng và nhiều hoạt động khác liên quan đến tài khoản cũng như các khoản vay. Chức năng – nhiệm vụ cụ thể sẽ được điều chỉnh tùy theo các vị trí kế toán trong ngân hàng.

Kế toán là một vị trí quan trọng trong ngân hàng
Kế toán là một vị trí quan trọng trong ngân hàng

Các vị trí kế toán trong ngân hàng 

Tùy theo quy mô của ngân hàng mà sẽ có các vị trí kế toán trong ngân hàng khác nhau. Vai trò, yêu cầu và mức lương kế toán ngân hàng của từng vị trí này như sau:

Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Nhân viên kế toán tiền mặt, tiền gửi trong ngân hàng là người chịu trách nhiệm kiểm soát, ghi nhận và báo cáo các hoạt động liên quan đến tiền mặt và tiền gửi của khách hàng.

Công việc của chuyên viên kế toán tiền mặt, tiền gửi bao gồm:

 • Quản lý, kiểm soát tiền mặt và tiền gửi trong ngân hàng.
 • Thực hiện các thủ tục nhập/xuất tiền mặt, giao dịch tiền gửi.
 • Theo dõi các tài khoản tiền mặt và tiền gửi của khách hàng.
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo khác liên quan đến tiền mặt và tiền gửi.
 • Tư vấn khách hàng về các dịch vụ liên quan đến tiền mặt và tiền gửi.
Các vị trí kế toán trong ngân hàng không thể thiểu kế toán tiền mặt, tiền gửi
Các vị trí kế toán trong ngân hàng không thể thiểu kế toán tiền mặt, tiền gửi

Để trở thành một chuyên viên kế toán tiền mặt, tiền gửi trong ngân hàng, cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tốt nghiệp ngành kế toán – tài chính, ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ngân hàng hoặc tài chính từ 2 năm trở lên.
 • Am hiểu kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng.

Mức lương của chuyên viên kế toán tiền mặt, tiền gửi ở mức trung bình so với các vị trí kế toán trong ngân hàng trung bình từ 8-15 triệu đồng/tháng.

Kế toán tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Nhân viên kế toán tài sản cố định và công cụ, dụng cụ trong ngân hàng là một vị trí chuyên môn quan trọng. Công việc chính của vị trí kế toán này bao gồm:

 • Quản lý và kiểm soát tài sản cố định và công cụ, dụng cụ của ngân hàng.
 • Theo dõi và đánh giá tình trạng tài sản cố định, cập nhật thông tin và giám sát quá trình bảo trì, sửa chữa, thay thế tài sản cố định.
 • Thực hiện kiểm kê định kỳ tài sản cố định, công cụ, dụng cụ.
 • Tham gia vào quy trình báo cáo tài chính và kiểm toán.
Kế toán tài sản cố định - một trong các vị trí kế toán trong ngân hàng
Kế toán tài sản cố định – một trong các vị trí kế toán trong ngân hàng

Để thực hiện tốt công việc này, người làm kế toán tài sản cố định và công cụ, dụng cụ cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

 • Cần có kiến ​​thức sâu về kế toán tài sản cố định và các quy định liên quan.
 • Biết sử dụng các phần mềm kế toán hiện đại để quản lý tài sản của ngân hàng.
 • Có kỹ năng phân tích dữ liệu, đưa ra các báo cáo kế toán chính xác và cập nhật các thay đổi trong quy định kế toán tài sản cố định.

Mức lương trung bình của nhân viên kế toán tài sản cố định và công cụ, dụng cụ trong ngân hàng là khoảng 8-12 triệu đồng/tháng.

Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý

Nhân viên kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý trong ngân hàng chịu trách nhiệm cho việc kiểm soát và ghi nhận các giao dịch liên quan đến kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý. 

Cụ thể, công việc của nhân viên Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý trong ngân hàng bao gồm: 

 • Xử lý các chứng từ, hạch toán và kiểm tra các giao dịch
 • Phân tích và đánh giá các rủi ro liên quan đến giao dịch kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý
Các vị trí kế toán trong ngân hàng không thể thiếu nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
Các vị trí kế toán trong ngân hàng không thể thiếu nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

Để có thể đảm nhận được vị trí này, cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

 • Có kiến thức chuyên sâu về quy trình và quy định liên quan đến kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kế toán và tài chính.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và hệ thống quản lý dữ liệu.

Điều kiện tiên quyết thường là tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc tài chính – ngân hàng, kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng và chứng chỉ kế toán nếu có.

Mức lương của nhân viên Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý trong ngân hàng thường dao động từ 10 – 20 triệu/tháng.

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng trong ngân hàng là người đứng đầu phòng kế toán, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và điều hành hoạt động kế toán của ngân hàng. Cụ thể, công việc của kế toán trưởng trong ngân hàng bao gồm:

 • Lập và theo dõi kế hoạch tài chính để đảm bảo sự ổn định tài chính của ngân hàng.
 • Quản lý phòng kế toán, đảm bảo các quy trình kế toán được thực hiện đúng quy định và đúng thời hạn. 
 • Đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn của các vị trí kế toán trong ngân hàng.
 • Quản lý việc báo cáo tài chính của ngân hàng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế và cơ quan thuế.
 • Lập báo cáo và phân tích tài chính, từ đó đưa ra đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Kế toán trưởng là người quản lý các vị trí kế toán trong ngân hàng
Kế toán trưởng là người quản lý phòng kế toán trong ngân hàng

Mức lương trung bình của kế toán trưởng trong ngành ngân hàng là từ 30 – 60 triệu đồng/tháng.

Đọc thêm: Top chứng chỉ tài chính, kế toán được đánh giá cao 

Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu trong ngân hàng có trách nhiệm quản lý, kiểm soát và báo cáo về tình hình sử dụng các nguồn vốn từ chủ sở hữu của ngân hàng, bao gồm vốn góp của cổ đông và các khoản lợi nhuận.

Các công việc cụ thể của kế toán nguồn vốn chủ sở hữu trong ngân hàng bao gồm:

 • Xây dựng và thực hiện các chính sách, quy trình về quản lý nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng.
 • Theo dõi và kiểm soát việc sử dụng các nguồn vốn từ chủ sở hữu, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động của ngân hàng.
 • Lập và phân tích các báo cáo tài chính liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng, bao gồm báo cáo lợi nhuận còn lại, báo cáo dòng tiền, báo cáo tài sản và nợ phải trả.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu, quản lý cổ đông và cổ tức của ngân hàng.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác trong ngân hàng trong việc đánh giá và quản lý rủi ro tài chính.
Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu - một trong các vị trí kế toán trong ngân hàng
Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu – một trong các vị trí kế toán trong ngân hàng

Công việc của kế toán này đòi hỏi phải có kiến thức vững vàng về quản lý nguồn vốn chủ sở hữu, có khả năng phân tích và đưa ra các dự báo về tình hình tài chính của ngân hàng.

Mức lương của kế toán nguồn vốn chủ sở hữu trong ngân hàng thường dao động từ 10 – 25 triệu/tháng.

Kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương trong ngân hàng là vị trí có trách nhiệm quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan đến tính toán, xử lý và thanh toán tiền lương cho nhân viên trong ngân hàng. 

Kế toán tiền lương rất quan trọng trong các vị trí kế toán trong ngân hàng
Kế toán tiền lương rất quan trọng ngân hàng

Để trở thành kế toán tiền lương trong ngân hàng, bạn cần có kiến thức về quy trình và chính sách lương, thuế và bảo hiểm xã hội, nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến quản lý nhân sự và tiền lương. 

Mức lương của kế toán tiền lương trong ngân hàng thường dao động từ 7 triệu đến 20 triệu đồng/tháng, tùy vào kinh nghiệm và trình độ của từng cá nhân.

Kế toán rủi ro

Đây là một vị trí tương đối quan trọng trong các vị trí kế toán trong ngân hàng. Kế toán rủi ro có nhiệm vụ đánh giá và phân loại các khoản nợ xấu, dự báo rủi ro và đề xuất giải pháp xử lý rủi ro cho ngân hàng. Đồng thời, nhân viên kế toán rủi ro còn phải tham gia vào quá trình thẩm định và phê duyệt các khoản vay của khách hàng.

Kế toán rủi ro cầncó kiến thức chuyên sâu về rủi ro tài chính và quản lý rủi ro, khả năng phân tích và đánh giá các thông tin tài chính, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Mức lương của nhân viên kế toán rủi ro tương đối cao so với các vị trí kế toán trong ngân hàng khác, trung bình của nhân viên kế toán rủi ro trong ngân hàng dao động từ 10-30 triệu đồng/tháng.

Khi tuyển dụng các vị trí kế toán trong ngân hàng, cần có kế toán rủi ro
Khi tuyển dụng kế toán trong ngân hàng, cần có kế toán rủi ro

Những yêu cầu để trở thành nhân viên kế toán ngân hàng

Để trở thành nhân viên kế toán ngân hàng thành công, bạn cần có những kỹ năng sau đây:

 • Nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến kế toán, giao dịch ngân hàng.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm kế toán.
 • Khả năng phân tích số, chỉ số nhanh nhạy.
 • Có khả năng sắp xếp công việc, sắp xếp thời gian khoa học, bởi kế toán ngân hàng sẽ thường gặp khá nhiều áp lực về mặt thời gian.
 • Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao.
 • Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, làm việc nhóm và làm việc độc lập.
 • Có sự kỹ lưỡng và chi tiết, tỉ mỉ trong công việc.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc và có phát sinh những nghiệp vụ khác, bạn cần thực hiện tập hợp, lưu trữ các chứng từ đó thành một bộ riêng. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm tra, rà soát số liệu khi cần thiết.

Chi tiết kế toán ngân hàng lương bao nhiêu?

Nghề kế toán ngân hàng cũng phân chia thành nhiều vị trí như kế toán ngân hàng tổng hợp, kế toán thanh toán ngân hàng, kế toán ngân hàng tổng hợp,… Mỗi vị trí sẽ đảm nhiệm thực hiện những nhiệm vụ khác nhau nên sẽ có những yêu cầu khác nhau về kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Đồng thời dựa theo kinh nghiệm làm việc thực tế mà bạn sẽ được giao khối lượng công việc với mức độ khác nhau. 

Tất cả những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mức lương kế toán ngân hàng. Cụ thể mức lương kế toán ở ngân hàng như sau:

 • Với các bạn thực tập sinh kế toán ngân hàng: Vị trí này chủ yếu là học tập và trải nghiệm công việc thực tế nên thường có mức lương không quá cao. Ngân hàng sẽ chỉ hỗ trợ bạn một khoản lương cơ bản từ 2-3 triệu đồng/tháng cho phí di chuyển, ăn uống, gửi xe,…
 • Với các bạn mới ra trường: Mức lương kế toán ngân hàng với những người này thường giao động từ 4-6 triệu đồng/tháng.
 • Với kế toán ngân hàng có kinh nghiệm từ 1-2 năm: Lúc này, bạn đã sở hữu  kha khá kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn trong ngành kế toán. Vì vậy mức lương được chi trả cũng sẽ tăng lên từ 7-10 triệu/ tháng tùy theo năng lực làm việc thực tế của bạn.
 • Với kế toán ngân hàng có kinh nghiệm trên 3-5 năm: Mức lương mà kế toán ngân hàng nhận được lúc này rơi vào khoảng 15 triệu đồng. Ngoài ra nếu bạn nhận làm thêm kế toán bên ngoài thì tổng thu nhập có thể tăng cao hơn nhiều. 

>>>Xem thêm: Nhân viên kiểm toán nội bộ ngân hàng là làm gì?

So sánh lương kế toán ngân hàng với các vị trí khác

Qua tìm hiểu mức lương chung ở trên, có thể thấy mức thu nhập của vị trí này khá hấp dẫn và tăng dần theo số năm kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên thực tế mức lương của vị trí này với những vị trí khác trong ngân hàng thì như thế nào? Dưới đây là thống kê mức lương một số vị trí việc làm trong ngân hàng để bạn tham khảo:

 • Vị trí giao dịch viên ngân hàng: Có thể nói đây là vị trí có mức lương thấp nhất tại ngân hàng. Giao dịch viên sẽ là người trực tiếp tư vấn và thực hiện các thủ tục giao dịch tài sản của khách hàng. Mức lương trung bình cho vị trí này là khoảng 7 triệu đồng/tháng.
 • Vị trí nhân viên quan hệ khách hàng: Công việc chính của nhân viên quan hệ khách hàng là tìm kiếm, hỗ trợ khách hàng sử dụng các dịch vụ tài chính tại ngân hàng. Nếu có năng lực và ký kết được nhiều hợp đồng, bạn có thể nhận được mức thu nhập từ 15-17 triệu đồng/tháng cho vị trí này.
 • Vị trí nhân viên hỗ trợ tín dụng: Nhiệm vụ của nhân viên hỗ trợ tín dụng là thực hiện các công việc liên quan tới tín dụng trong nước và quốc tế cho khách hàng. Mức lương mà bạn có thể nhận được cho vị trí này là từ 12 – 15 triệu đồng/tháng.
 • Vị trí chuyên viên phân tích tài chính: Đây là vị trí có thu nhập khá cao so với các vị trí khác trong ngân hàng. Công việc của chuyên viên phân tích tài chính là đưa ra những dự đoán, phân tích về tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng, phương hướng phát triển của đối thủ,… từ đó giúp ban lãnh đạo ngân hàng đưa ra chiến lược phát triển phù hợp. Với những trách nhiệm này, mức lương trung bình mà bạn có thể nhận được có thể lên tới 20 – 34 triệu đồng/tháng tùy theo năng lực.
 • Vị trí chuyên viên thanh toán quốc tế: Công việc chủ yếu của chuyên viên thanh toán quốc tế là hỗ trợ thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế cho khách hàng. Mức lương của vị trí này trung bình nằm trong khoảng từ 7 – 10 triệu đồng/ tháng.

>>>Xem thêm: Chuyên viên thanh toán quốc tế làm gì? Công việc có vất vả không?

Lương kế toán không quá cao so với các vị trí khác trong ngân hàng
Lương kế toán không quá cao so với các vị trí khác trong ngân hàng

Tìm việc làm các vị trí kế toán trong ngân hàng ở đâu?

Cùng với sự ra đời của các website tuyển dụng, việc tìm việc làm các vị trí kế toán trong ngân hàng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Nổi bật trong đó có nền tảng – website tuyển dụng TopCV.vn.

TopCV là một trong những hệ sinh thái tuyển dụng – việc làm có lượng truy cập lớn hàng đầu Việt Nam với trung bình 3.3 triệu lượt/tháng. TopCV dẫn đầu trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AI để giúp nhà tuyển dụng – ứng viên có các “điểm chạm” kết nối nhanh chóng hơn. 

Trên đây là tổng hợp các vị trí kế toán trong ngân hàng mà bạn có thể tham khảo. Tùy theo kinh nghiệm, trình độ mà bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của bản thân. Hy vọng bài viết trong chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm này sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu đang quan tâm đến các cơ hội việc làm kế toán ngân hàng ở trên, bạn có thể truy cập để tạo CV và tìm kiếm việc làm tại TopCV – nền tảng kết nối việc làm áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu hiện nay. Bạn sẽ dễ dàng kết nối nhanh chóng với các doanh nghiệp đang tuyển dụng các vị trí kế toán trong ngân hàng với mức thu nhập hấp dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *